De Toolkit Aandachtsfunctionaris Meldcode

De Toolkit Aandachtsfunctionaris Meldcode is ontwikkeld naar aanleiding van de wet op de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling die op 1 juli 2013 van kracht is geworden. De aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties (huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling) is met deze wet een recht en een plicht voor alle instellingen in onderwijs, (geestelijke) gezondheidszorg, welzijn, kinderopvang, (jeugd)zorg of maatschappelijke dienstverlening. Het doel van de wet is om iedereen die slachtoffer is van geweld te helpen.

Staatssecretaris Van Rijn geeft een toelichting op de wet meldcode:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

De aandachtsfunctionaris

De wet verplicht organisaties om deskundigheid over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij hun medewerkers op te bouwen en op peil te houden. Aangeraden wordt om een aandachtsfunctionaris aan te stellen en op te leiden. Deze is aanspreekpunt voor medewerkers op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling en heeft de regie bij de aanpak van zorgelijke situaties. Ook zorgt de aandachtsfunctionarias voor de implementatie van de meldcode.

Met deze toolkit heeft u de instrumenten in handen om te zorgen dat:

 • binnen uw instelling geweld en verwaarlozing worden gesignaleerd
 • er adequaat wordt gereageerd
 • betrokkenen de ondersteuning en hulp krijgen die ze nodig hebben.

Voor een effectief gebruik is het volgen van een training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling noodzakelijk. Het NHTC biedt deze aan. Op de pagina Scholing vindt u hiervoor mogelijkheden.

De toolkit is in januari 2016 volledig vernieuwd naar aanleiding van de de nieuwe WMO en de transitie Jeugdzorg.

Inhoud van de Toolkit

 1. Meldcode
  Hierin staat alle informatie over de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 2. Aandachtsfunctionaris
  Alles voor de aandachtsfunctionaris met betrekking tot taken en verantwoordelijkheden
 3. Huiselijk geweld
  Documenten over huiselijk geweld onderverdeeld in signaleren, handelen, gespreksvoering, werkvormen en best practices
 4. Kindermishandeling
  Documenten over kindermishandeling onderverdeeld in signaleren, handelen, gespreksvoering, werkvormen en best practices
 5. Ouderenmishandeling
  Documenten over ouderenmishandeling onderverdeeld in signaleren, handelen, gespreksvoering, werkvormen en best practices

Wat valt er niet onder de Toolkit?

 • Geweld door beroepskrachten; dit valt niet onder de meldcode. Daarvoor gelden andere stappen, zoals het informeren van vertrouwenspersoon, directie en het inschakelen van de inspectie.
 • Eergerelateerd geweld en meisjesbesnijdenis; hierover hebben wij wel een aantal documenten opgenomen. Voor meer informatie of advies raden wij u aan om contact op te nemen met de Blijf Groep.

Hoe zoek ik naar informatie?

U kunt informatie zoeken door te klikken op één van de onderwerpen links of bovenaan deze pagina. Er verschijnt dan een keuzemenu waarbij u kunt klikken op een onderwerp. Bijvoorbeeld; u wilt iets weten over het signaleren van ouderenmishandeling. U klikt dan op ouderenmishaneling en vervolgens op signaleren. U kunt ook op titel en inhoud van de documenten zoeken via de zoekbalk boven aan de pagina

Wij wensen u veel succes in uw werk als aandachtsfunctionaris en hopen dat deze toolkit daarbij ondersteunend zal zijn. Namens het Noord Hollands Trainers Collectief; Anja Dijkhuis, Edwin Herzberg en Mechel Mangelmans.