Aandachtsfunctionaris


De meldcode verplicht organisaties om deskundigheid over de aanpak van geweld in afhankelijkheisrelaties bij hun medewerkers op te bouwen en op peil te houden. Aangeraden wordt om een aandachtsfunctionaris aan te stellen en op te leiden. Deze is aanspreekpunt voor medewerkers op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling en heeft de regie bij de aanpak van zorgelijke situaties. Ook zorgt de aandachtsfunctionaris voor de implementatie van de meldcode.

De volgende documenten ondersteunen bij het uitoefenen van uw functie als aandachtsfunctionaris.