Colofon

Bedankt...

Deze vernieuwde toolkit is tot stand gekomen begin 2016, ontworpen en gemaakt door het NHTC en mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam.

De klankbordgroep bestond uit:

  • Jolande Schoonenberg, vertrouwensarts bij Veilig Thuis Amsterdam
  • Saskia van Rumt van het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam
  • Frans van 't Hull, servicemanager bij de Amstelring Groep
  • Lia Edel, locatiemanager van Wittenberg, Amsta

Wij willen de klankbordgroep heel hartelijk bedanken voor hun deskundig advies over de inrichting en inhoud van de toolkit.

Aan de toolkit werkten een groot aantal instellingen en personen mee die belangeloos hun materiaal en artikelen ter beschikking hebben gesteld voor gebruik in de toolkit. Het zijn er teveel om hier allemaal op te noemen maar bij alle documenten staat de naam van de auteur of instelling vermeld.

Wij willen iedereen die heeft meegewerkt aan de toolkit, met artikelen, ideeën, werkvormen en feedback nogmaals heel hartelijk bedanken. Speciale dank gaat uit naar alle aandachtsfunctionarissen die hun best practices met ons wilden delen!

Redactie, teksten en structuur

NHTC: Anja Dijkhuis, Edwin Herzberg en Mechel Mangelmans

Technisch en grafisch ontwerp

Edwin Herzberg

Financiering

Gemeente Amsterdam; Dienst Wonen, Zorg en Samenleven en Dienst Onderwijs

Ontwikkel mee!

De veranderingen in het land van zorg en welzijn gaan snel, ook de komende jaren zullen er ontwikkelingen zijn waardoor sommige documenten en verwijzingen geactualiseerd dienen te worden op de toolkit. Wij hopen dat u hieraan mee wilt werken en ons wilt voorzien van feedback en nieuw materiaal wat op de toolkit geplaatst kan worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met het NHTC of mailen naar toolkit@nhtc.nl. Alvast heel erg bedankt voor uw hulp!

Copyright

In de toolkit staat van alle materialen beschreven wie de eigenaar is. Wij hebben getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Mocht er desondanks materiaal op deze toolkit staan waar u rechten op meent te hebben en u bezwaar heeft tegen opname in deze toolkit dan vernemen wij dit graag. Ook als u (nieuw) materiaal heeft dat past in deze toolkit, laat het ons dan weten! U kunt daarvoor mailen naar toolkit@nhtc.nl

Het (deels) gebruiken van de documenten van het Noord Hollands Trainers Collectief (NHTC) is toegestaan op voorwaarde van bronvermelding: NHTC 2016, www.toolkitaandachtsfunctionaris.nl. Het is niet toegestaan kosten in rekening te brengen voor verspreiding van of kopiëren van documenten van het NHTC. Voor het gebruik van documenten anders dan van het NHTC dient u contact op te nemen met de desbetreffende auteur.

Disclaimer

Mocht u problemen ondervinden op de site, laat dit dan weten door het sturen van een e-mail naar toolkit@nhtc.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen. Het NHTC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden en het NHTC is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.