Huiselijk geweld

Gespreksvoering

 

De derde stap in de meldcode draait om gespreksvoering. Hieronder vindt u een aantal documenten die hierop betrekking hebben. Het is aan te raden om waar nodig specifieke deskundigheid voor uw medewerkers over het voeren van een gesprek over huiselijk geweld te organiseren.