Kindermishandeling

Signaleren

 

Signaleren is de eerste stap in de meldcode. De volgende documenten kunnen u daarbij helpen. Goed signaleren leidt ertoe dat er met zorgen over kinderen iets gedaan kan worden.