Nu advies!

Telefoonnummers voor contact en advies

 

Bij acute nood, onveilige of gevaarlijke situaties:

Politie; 112 of 0900 - 8844 wanneer er geen spoed is

Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld:

Veilig Thuis; het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Gratis Telefoon 0800 - 2000, 24 uur per dag

Professionals in de regio Amsterdam-Amstelland kunnen ook direct bellen met Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland; 020 - 7983798 (niet gratis).

Direct hulp na aanranding of verkrachting:

Centrum Seksueel Geweld

Gratis Telefoon 0800 - 0188, 24 uur per dag

Informatie over aanpak van eergerelateerd geweld:

Informatie Eergerelateerd Geweld van Veilig Thuis