Scholing


Verschillende mogelijkheden tot scholing over signaleren, handelen, gespreksvoering, de meldcode of de functie aandachtsfunctionaris.

Noord Holland Trainers Collectief

De makers van deze toolkit vormen sinds 2007 het Noord-Hollands Trainings Collectief. Zij verzorgen verschillende trainingen en voorlichtingen over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zie voor meer info: www.nhtc.nl of bel: 06 49 51 88 76

De training of voorlichting wordt altijd op maat gemaakt op basis van het reguliere aanbod. Een aantal voorbeelden van mogelijke activiteiten:

Augeo academy

De Augeo academy verzorgt online cursussen voor verschillende doelgroepen over signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zie voor meer info: www.augeoacademy.nl of bel: 0343-536040

Pharos

Pharos is een landelijke expertisecentrum met betrekking tot het verminderen van gezondheidsverschillen. Zij verzorgen verschillende communicatie trainingen, waaronder het bespreekbaar maken van vermoedens van kindermishandeling met migrantenouders. Zie voor meer info: www.pharos.nl/kenniscentrum of bel: 030-2349800.

Expertisecentrum Jeugdbescherming Amsterdam

Expertisecentrum Jeugdbescherming verzorgt voorlichting en training over de aanpak van kindermishandeling. Zie voor meer info: www.JBRA.nl of bel: 020-4878222